ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ

Κλιμάκιο Έμπειρων, Αναγνωρισμένων Εκτελωνιστών με μεγάλη εμπειρία στις Διεθνείς οικονομικές συνθήκες και διακρατικές συμφωνίες.

Η καθημερινή ενημέρωση επί των Διεθνών Τελωνειακών Διαδικασιών / Φορολογικής Νομοθεσίας και η συνεχής εναρμόνιση των εισαγωγών βάσει των Διεθνών προτύπων, αποτελούν την απόλυτη εγγύηση για οποιοδήποτε εμπορικό εγχείρημα ή άνοιγμα στις παγκόσμιες αγορές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Όλα τα προιόντα των πελατών μας, αποθηκεύονται στις ασφαλείς και απόλυτα φυλασσόμενες αποθήκες μας.

Το δίκτυο διανομών της εταιρείας μας καλύπτει όλη την Ελλάδα καθώς επίσης και την Ε.Ε.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τακτικά δρομολόγια ανά εβδομάδα από Τουρκία με πλήρη ιχνηλασιμότητα καθ όλη την διάρκεια των διαδικασιών εισαγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής των προιόντων στους τελικούς παραλήπτες.